BAK Dersleri

HATIRLAMAK VE ANLATMAK İÇİN ŞEHRE BAK

Hatırlamak ve Anlatmak için Şehre BAK, Türkiye’nin farklı şehirlerinde yaşayan ve yaşadıkları dünyayı video, fotoğraf ve diğer görsel araçlarla anlatmak isteyen genç hikâye anlatıcılarının kolektif bir üretim sürecini paylaşmalarına imkân sağlamak üzere 2013 yılında yola çıktı. 2017 yılında ise gençlerin üretimlerini paylaşabildiği, hem birbirleri hem de fotoğrafçılar, sinemacılar, güncel sanatçılar ve akademisyenler ile temasa geçebilecekleri bir çevrimiçi paylaşım platformuna dönüştü.
sehrebak.org, yayınladığı çağrılarla şehirlerden hikâyelerin farklı yöntemlerle anlatılması için motivasyon sağlamayı amaçlarken, disiplinler arası kaynak havuzuyla bir başvuru mecrası oluyor.


sehrebak.org, 2018-2019 döneminde ana temalarını göç, aidiyet, çeşitlilik, ekoloji ve dönüşüm kavramlarının belirlediği çağrılarla ilerliyor. Bir yandan da yüz yüze buluşmaların tartışma, öğrenme, keşfetme ve üretmede vazgeçilmez olduğu inancıyla devam eden BAK Buluşmaları kapsamında, İzmir ve Diyarbakır’da BAK Dersleri düzenleniyor. BAK Dersleri’ni 2019’da Kolektif Üretim Atölyesi ve BAK Gösterimleri takip edecek.

Anadolu Kültür tarafından yürütülen BAK, Prince Claus Fonu ve Heinrich Böll Vakfı tarafından destekleniyor.

BAK DERSLERİ

BAK Dersleri, Diyarbakır ve İzmir’de ayrı ayrı düzenlenecek üç günlük bir eğitim programı. Toplumsal meseleleri farklı sanat alanlarıyla tartışmaya açarak birbiriyle ilişkili ele alan ve görsel hikâye anlatıcılığına odaklanan program, 23-24-25 Kasım 2018 tarihlerinde İzmir’de, 7-8-9 Aralık 2018 tarihlerinde Diyarbakır’da gerçekleştirilecek. Programda görsel hikâye anlatıcılığı farklı mecralar ve örnekler üzerinden tartışılırken, fotoğraf ve videoda çeşitli yaklaşımlar belirli temalar üzerinden ele alınacak.

BAK Dersleri;

görsel sanatlarla, özellikle fotoğraf ve video ile ilgili amatör ve profesyonel adaylara açıktır.* 
temel teknik fotoğraf ve sinema eğitimini içermez.
eğitim dili Türkçe’dir.
eğitim programı karşılığında herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.
program için başvurular kontenjanla sınırlı olup, erken başvuran adaylara öncelik verilecektir. 
adaylar sadece başvurdukları şehirdeki eğitime katılacaktır.**

*Başvuru koşullarını detaylı olarak inceleyiniz.

** BAK Dersleri şehirleri Diyarbakır ve İzmir’dir. Komşu şehirlerden başvuran ve katılımcı olarak yer almak isteyen adayların kendi yol ve konaklama masraflarını karşılamaları gerekmektedir.

BAŞVURU KOŞULLARI

• İzmir ve Diyarbakır ya da komşu şehirlerde yaşıyor olmak
• 20 – 30 yaş arasında olmak
• Fotoğraf, video ve görsel sanatlarla ilgili olmak
• 3 günlük BAK Dersleri programının tamamına katılabilecek olmak
• Farklı disiplinlerden ve mecralardan beslenen çalışmalara açık olmak

BAŞVURU FORMU