Bak

BAK, TÜRKİYE’DEN GENÇLERİN SESİNE KULAK VEREN, ŞEHİRLERDEN İNSAN VE MEKÂN HİKÂYELERİNİ BİR ARAYA GETİREN BİR PAYLAŞIM PLATFORMU.

Bizi var eden her türlü ilişkinin mekânı olan şehirlere, dünyayı anlamlandırmanın en heyecan verici araçlarından olan görsel hikâyelerle bakmanın zenginleştirici gücünü temel alıyor BAK. Gençlerin, bakıp gördükleri meseleleri sevdikleri görsel araçlarla aktarmalarına vesile olmak, üretilen fotoğraf ve video çalışmalarını görünür kılmak BAK’ın amaçları arasında. BAK, şehirlerin çok dilli, çok kültürlü geçmişlerine ve güncel konular etrafında belirlenen bugününe tanıklık eden, bir arada yaşama umudunu paylaşmak isteyen tüm genç hikâye anlatıcılarına açık.

BAK, GÖRSEL ÜRETİMİ DESTEKLEYEN, ÜRETİM ATÖLYELERİ DÜZENLEYEN, DİSİPLİNERARASI BİR YAKLAŞIMLA KOLEKTİF ÜRETİMİ TEŞVİK EDEN BİR ÜRETİM ALANI.

Fotoğraf ve videoyla hikâye üretmek isteyen gençlerin ihtiyaçlarını araştıran, bunları karşılayabilecek deneyim, ekipman ve finansal kaynakları yaratmak üzere programlar geliştiren bir sanatsal üretim alanı olarak da konumlanıyor BAK. Üretimin farklı aşamalarına ilişkin farklı temalarda geliştirdiği kısa ve odaklı atölyelerle, gerekli kaynak ve deneyime erişme imkânları kısıtlı olan kişi ve gruplara olanak yaratma amacı taşıyor.

BAK, FOTOĞRAF, VİDEO VE DİĞER GÖRSEL ARAÇLARLA TOPLUMSAL KONULARA BAKMANIN YOLLARINI ARAYAN GENÇLER İÇİN ARAŞTIRAN, BİLGİ ÜRETEN VE YAYAN BİR KAYNAK.

Fotoğraf ve video temelli görsel hikâye anlatımına yönelik eğitimler düzenleyen, farklı disiplinlerden yenilikçi yaklaşımları ve güncel örnekleri gençlerle buluşturmayı amaçlayan bir program BAK. Bununla birlikte, bu alandaki önemli kaynakları Türkçeye çevirerek yüz yüze buluşmalara dâhil olamayan fotoğraf ve video üreticileriyle çevrimiçi paylaşan ve bilgi üretimini olduğu kadar eleştirel yaklaşımları ve görsel hikâye okumalarını da teşvik eden yaratıcı bir alana dönüşmek üzere yola çıkıyor.

NASIL BAŞLADI, NELER OLDU?

BAK, 2012’de Anadolu Kültür tarafından farklı şehirlerden gençleri bir araya getiren ve İstanbul-Diyarbakır merkezli yürütülen bir kültürel ve sanatsal üretim programı olarak başladı. Kuruluşunu takip eden beş yıl süresince, programın içerik ve yöntemi fotoğraf ve video alanında BAK’ın danışmanlığını yürüten docİstanbul – Belgesel Araştırmalar Merkezi ve Geniş Açı ekipleriyle birlikte tasarlandı. Programın üç ayrı dönemi boyunca toplam 12 şehirden 60 genç birlikte şehirlerinden hikâyeleri anlattıkları fotoğraf ve video çalışmaları ürettiler. 200’ün üzerinde genç BAK’ın eğitimlerine katıldı ve binlerce izleyici BAK’ın işlerinin gösterildiği sergi ve gösterim programlarında bu hikâyelerle buluştu. Farklı şehirlerde çeşitli kamu ve kültür kurumları, kolektifler yıllar içinde BAK’ın heyecanına ortak oldular, atölye ve eğitimlere ev sahipliği yaptılar. Fotoğrafçılar, sinemacılar, güncel sanatçılar, akademisyenler BAK’ın genişleyen ekibine eğitmen olarak dâhil oldular. BAK, şehirlerdeki gençlerin ilgisi ve heyecanıyla büyüdü ve farklı seslerin bir aradalığı daha da çoğaltabilmek umuduyla 2017’de, yine Anadolu Kültür tarafından yürütülen çevrimiçi bir platforma dönüştü.