VİDEO GELİŞTİRME ATÖLYESİ

HATIRLAMAK VE ANLATMAK İÇİN ŞEHRE BAK

Hatırlamak ve Anlatmak için Şehre BAK, Türkiye’nin farklı şehirlerinde yaşayan ve yaşadıkları dünyayı video, fotoğraf ve diğer görsel araçlarla anlatmak isteyen genç hikâye anlatıcılarının kolektif bir üretim sürecini paylaşmalarına imkân sağlamak üzere 2013 yılında yola çıktı. 2017 yılında ise gençlerin üretimlerini paylaşabildiği, hem birbirleri hem de fotoğrafçılar, sinemacılar, güncel sanatçılar ve akademisyenler ile temasa geçebilecekleri bir çevrimiçi paylaşım platformuna dönüştü.
sehrebak.org, yayınladığı çağrılarla şehirlerden hikâyelerin farklı yöntemlerle anlatılması için motivasyon sağlamayı amaçlarken, disiplinler arası kaynak havuzuyla bir başvuru mecrası oluyor.
sehrebak.org, 2018-2019 döneminde ana temalarını göç, aidiyet, çeşitlilik, ekoloji ve dönüşüm kavramlarının belirlediği çağrılarla ilerliyor. Bir yandan da yüz yüze buluşmaların tartışma, öğrenme, keşfetme ve üretmede vazgeçilmez olduğu inancıyla devam eden BAK Buluşmaları kapsamında, İzmir ve Diyarbakır’da BAK Dersleri düzenlendi. BAK Dersleri’ni Mart 2019’da Dönüşen Şehrin Haritası başlıklı bir Kolektif Üretim Atölyesi, İzmir ve Diyarbakır’da Nisan 2019’da düzenlenecek Video Geliştirme Atölyeleri ve Mayıs-Haziran 2019’da BAK Gösterimleri takip edecek.


Anadolu Kültür tarafından yürütülen BAK, Prince Claus Fonu tarafından destekleniyor.

BAK VİDEO GELİŞTİRME ATÖLYESİ

BAK Video Geliştirme Atölyesi, Diyarbakır ve İzmir’de ayrı ayrı düzenlenecek iki günlük bir danışmanlık programı. BAK’ın 2019 temaları arasında olan toplumsal meseleleri (göç, aidiyet, çeşitlilik, ekoloji ve dönüşüm) farklı perspektiflerden ele alan video üreticilerinin projelerini geliştirmeye odaklanan program, 6-7 Nisan 2019 tarihlerinde Diyarbakır’da, 13-14 Nisan 2019 tarihlerinde İzmir’de gerçekleşti. Belgeselci Berke Baş ve Melis Birder’in danışmanlığında çalışan her şehirden 5-8 katılımcı, kolektif ve bireysel oturumlar etrafında iki günlük yoğun bir atölyeye katıldı. Ardından katılımcılar,  4-6 hafta boyunca farklı çevrimiçi geri bildirim yöntemleriyle danışmanlık almaya devam ederek ve belgesel/deneysel film ve video projeleriyle ilgili içinde bulundukları aşamayı ilerlettiler. 

BAK Video Geliştirme Atölyesi;

Fikir geliştirme, araştırma, çekim veya kurgu aşamasında olan bir film/video projesi olan kişilere açıktır.

temel teknik sinema eğitimi içermez.

eğitim programı karşılığında herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

katılımcılar sadece başvurdukları şehirdeki eğitime katılır.*

Son başvuru tarihi 25 Mart 2019

* BAK Video Geliştirme Atölyesi şehirleri Diyarbakır ve İzmir’dir. Bu şehirlere komşu şehirlerden adaylar başvurabilir ancak katılımcı olarak belirlenen ve atölyede yer almak isteyen adayların kendi yol ve konaklama masraflarını karşılamaları gerekmektedir.

BAŞVURU KOŞULLARI

·       İzmir ve Diyarbakır ya da komşu şehirlerde yaşıyor olmak

·       20 – 35 yaş arasında olmak

·       Fikir geliştirme, araştırma, çekim veya kurgu aşamasında olan bir belgesel ya da deneysel film/video projesine sahip olmak