Katılım ve Kullanım Koşulları

(1) TARAFLAR

“Yürütücü”

Cumhuriyet Caddesi Ka-Han No. 40/8 Elmadağ Şişli 34367 İstanbul adresinde bulunan Anadolu Kültür A.Ş. tarafından Hatırlamak ve Anlatmak için Şehre Bak (“BAK”) adıyla yürütülen, farklı şehirlerden gençlerin birlikte yeni hikâyeler keşfetmesini ve şehirlerinden hikâyeleri video ve fotoğraf projeleriyle aktarmalarını hedefleyen programı (“Program”) yürüten taraf, bundan sonra “Yürütücü” olarak anılacaktır.

“Kullanıcı/Üye”

sehrebak.org’a sunulan fotoğraf, video gibi sanat eserlerini görmek, sitede gezinmek, yasal olarak kendisine tanınan sınırlar çerçevesinde ve bu sözleşmede belirlenen koşullarda yararlanmak saiklerinden herhangi biri ile siteyi üye olarak ya da olmaksızın her şekilde ziyaret eden kullanıcılar, bundan sonra “Kullanıcı” olarak anılacaktır.

Yürütücü, proje yöneticisi ve de internet sitesi yer sağlayıcısı olup Kullanıcıların, platformu kullanmakla sahip oldukları hakları, sisteme dahil olmakla kabul etmiş sayıldıkları kabulleri, yükümlü oldukları beyan ve taahhütleri aşağıda düzenler. Kullanıcının, bu beyan ve taahhütleri öğrenmek üzere aşağıdaki Sözleşmeyi okuyup anladıktan sonra, bu beyan ve taahhütlere tamamen uygun olduğunu ve uyacağını taahhüt edebilmesi halinde siteyi ziyaret etmesi gerekir.

sehrebak.org uzantılı adreste veya mobil ortam gibi sair ortamda sunulan hizmetleri AŞAĞIDA YER ALAN HÜKÜM VE KOŞULLARI OKUYARAK, uygun olduğunuzdan emin olduktan sonra kullanmanızı rica ederiz. 

(2) TANIMLAR

İnternet Sitesi/Site: sehrebak.org uzantılı alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitelerini;

Hizmet: Kullanıcıların Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, Yürütücü tarafından, Site içerisinde ortaya konulan uygulamaları;

Mobil Uygulama: Hizmetlerden mobil cihazda yararlanabilmek amacıyla sunulan uygulamayı;

İş/Eser: Sitede yer verilen, video, fotoğraf, görsel, metin gibi ve sair kullanım haklarının eser sahibine ait olduğu, İnternet Sitesinde gösterimi gerçekleştirilen ve dilerse Kullanıcının telif bedelleri üzerinde eser sahibiyle uzlaşarak başkaca mecralarda kullanabileceği eserleri;

Üye: Siteye, üye sözleşmesini de imzalayarak kişisel verilerini doğru şekilde sunarak, sisteme Eser yükleyen ve/veya yüklenmiş olan Eserlerden faydalanan kullanıcıları (Her ziyaretçi Kullanıcı’dır ancak Üye olmak ancak Üye Sözleşmesini imzalamakla söz konusu olmaktadır.);

Üye Sözleşmesi: İnternet Sitesine Eser yükleyen ve/veya yüklenmiş olan Eserlerden faydalanmayı amaçlayan kullanıcıların, imzalamakla yükümlü oldukları ve Kullanıcı Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçası olan metni;

FSEK: 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nu;
Kullanıcı Sözleşmesi/Sözleşme: Bu Kullanıcı Sözleşmesi’ni ifade eder. 

(3) KULLANIM KOŞULLARI

• Bu Site’de kullanıcı olmanız, Sözleşme’yi, size sunulan şartlar ve hizmetlerle beraber tüm içeriği ile okuduğunuz ve kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir. Onayınız kabul beyanınız anlamına gelmekle Sistem’e kaydolabilmeniz adına ayrıca Üye Sözleşmesi’ni imzalamanız gerekecektir.

• BAK, internet tabanlı olarak servis vermekte olup mobil ortamda de hizmet verebilir. İnternet Sitesi’nin veya Mobil Uygulama’nın kullanılabilmesi adına servislerimizle uyumlu ve teknik olarak yeterli donanıma sahip olan bir bilgisayar ve/veya mobil cihaz gerekecektir.

• Site’yi kullanmaya başladığınız andan itibaren İnternet Sitesi’ne, bu Site üzerinden sunulan ara yüzlere ve işlevlere erişme ve işlevleri kullanma hakkı kazanmış olursunuz.

• Herhangi bir Hizmet için açık kabul beyanınızın gerektiği durumlarda, “Kabul” ya da “Onay” adımlarını seçerek ilerleyebilirsiniz. Bu adımları tamamlamak üzere tüm yazılı koşulları okuyarak ilerlemeniz gerektiğinden, burada yazılı tüm kullanım koşullarını kabul etmiş sayılırsınız.

• Kullanıcı Sözleşmesi’nde öngörülen zorunlulukları yerine getiremeyeceğinizi, “Kabul” ya da “Onay” koşullarını karşılayamayacağınızı düşünüyorsanız, kabul beyanının geçerliliği için aranan yaştan küçük veya kısıtlı iseniz, bu Siteyi ve Hizmetlerimizi kullanmamalısınız. Bu gibi hak ve fiil ehliyetine sahip olmayanlar ile Kullanıcı ve Üyelik Sözleşmesi'nin ilgili maddeleri uyarınca, Yürütücü tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz çıkartılmış olan kişilerin Site kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, Site üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

• Kullanıcılara mümkün olan en iyi hizmetin verilebilmesi için Site’nin içeriği ve Hizmetler sürekli yenilenmekte, güncellenmektedir. Yenilik ve güncellemeler dolayısıyla Sistemde değişiklik meydana gelebilecektir.

• Yürütücü, İnternet Sitesi Hizmetlerinde, Kullanım Koşullarında, sistemde değişiklik yapmak, yeni/ek Hizmetler ile yeni/ek koşullar getirmek hakkına sahiptir. Değişen, eklenen tüm Kullanım Koşullarından Kullanıcı’nın haberdar olması adına bunlar, İnternet Sitesi’nde yayınlanarak duyurulacak; yayınladıkları tarihte yürürlüğe gireceklerdir. Bu gibi bir ilanın yayınından sonraki kullanımlar, söz konusu değişikliklerin kabul edildiği anlamına gelmektedir.

• Site’de sağlanan Hizmetlerin kullanımı, Site’de belirtilen koşullara ve mevzuatın öngördüğü izin ve sınırlamalara tabidir.

• Site’de yer alan logo, marka, tanıtım materyali, veri dosyası, yazılı metin, bilgi, haber, görüş, tavsiye, reklam, ilan, ses, müzik, video, fotoğraf, görsel, yazılım ve benzeri içeriğin bir kısmı doğrudan Yürütücü tarafından, bir kısmı da diğer kaynaklar aracılığıyla sağlanarak yayınlanabilir. Her durumda sitede yer alan her türlü verinin, İşin kullanımı ayrıca izne tabidir.

• Sitede bazı Hizmetlerden yararlanmak için Kullanıcıların ayrıca bir form doldurması, başkaca sözleşmeler imzalaması gerekebilir. Bu gibi bir bilginin talep edilmesi gerektiği durumda Kullanıcı, Yürütücü tarafından gerekçeleriyle beraber ve öncelikli olarak bilgilendirilecektir. İmzalanacak olan diğer belgeler hiçbir surette Sözleşmenin yerine geçmez. İki belge arasında uyuşmazlık olması halinde Kullanıcı Sözleşmesi ile Üyelik Sözleşmesi esas alınır.

• Yürütücü başka internet sitelerinden ya da bağlantılı sitelerden aktarılan bilgilerin, iletişimin, iletilerin veya bağlantı verilen, içerikte yer alan diğer internet sitelerinin doğruluğunu ve güvenilirliğini taahhüt etmemekte ve Kullanıcıların sehrebak.org üzerinden yürüteceği iş ve işlemler dolayısıyla hukuki hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Kullanıcı, söz konusu üçüncü şahıs internet sitelerinin kullanım ve gizlilik politikalarına ve diğer uyarılarına uymakla yükümlüdür.

• Yürütücü, İnternet Sitesi veya Programla bağlantılı ürünleri, hizmetleri, fiil veya ihmalleriyle ilgili olarak, hiçbir sorumluluk kabul etmez. Hizmet İçeriğinden yararlanan Kullanıcıların bu Site ya da Proje aracılığıyla elde edeceği içeriğe ve varsa menfaatlere bağlı risklerin ve sorumluluklarının bilincinde oldukları kabul edilir.

• Kullanıcılar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından Site'de sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Yürütücü’nün çalışanlarının veya yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Yürütücü, Kullanıcılar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

• Yürütücü, İnternet Sitesi üzerinden sağlanan içerik ve Hizmetlerin hatalı, hukuka aykırı işlerde veya kanuna aykırı olarak kullanılması dâhil her türlü kullanım nedeniyle ortaya çıkabilecek maddi, manevi, hukuki, mali sonuçlardan, zararlardan veya kazanç, gelir kayıpları gibi dolaylı zararlardan sorumlu tutulamaz.

• İnternet Sitesi’nde Üyelerin kendi inisiyatifleriyle vermiş oldukları iletişim bilgileri ile kullanıcılar arası herhangi bir iletişimin söz konusu olduğu hallerde, Kullanıcılar arası iletişimle ilgili yazışma, bilgi ve belge verme gibi durumların neden olabileceği her türlü risk ve sorumluluk taraflara aittir. Yürütücü, iletişime/bağlantıya/veri trafiğine taraf kişilere, veri güvenliği ve kötü niyetli hareketlerle ilgili hiçbir taahhüt vermemekte ve herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir.

• Yürütücü, kişisel verileri, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) öngörülen veri işlemeye ilişkin ilkelere ve veri işlenme şartlarına uygun olarak işlemektedir.

• Yürütücü, KKVK’nın 4. maddesi uyarınca kişisel verileri doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü altında olup, bu kapsamda Yürütücü’nün yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için Kullanıcı’nın, kendisinden talep edilmesi halinde veya Üye olması durumunda Yürütücü ile doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Kişisel verilerin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde Kullanıcı iletişim sekmesinde belirtilen iletişim kanallarından iletişime geçerek verilerini güncellemelidir.

• Yürütücü, kişisel verileri mevzuatın öngördüğü usul ve esaslara uygun olarak kendiliğinden veya Kullanıcı’nın talebi üzerine silecek, yok edecek veya anonimleştirerek kullanacaktır.

• Kullanıcılar ve Yürütücü hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi- işveren ilişkisi yoktur. Kullanıcı Sözleşmesi'nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz. 

(4) TARAFLARIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

KULLANICI

• Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site'nin Hizmetlerinden faydalanırken ve Site'deki Hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara, Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki mevzuata uygun hareket edeceğini,  Sözleşmede belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

• Kullanıcı, Kullanım Koşulları’nı kabul ederek İnternet Sitesi’nden herhangi bir şekilde yararlanması halinde yapacağı bütün işlemlerle ilgili sorumluluğu da münferiden kabul etmiş sayılır. Kullanıcı, sehrebak.org’u kullanırken vereceği kararların sonuçlarından münhasıran ve şahsen sorumludur.

• Kullanıcı, gizlilik konusunda Sözleşme’de yer alan düzenlemeler ile birlikte yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince Yürütücü’nün kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse bilgi almaya hukuken yetkili kişilere açıklamaya yetkili olduğunu bilir ve bu sebeple Yürütücü’ye herhangi bir nedene dayanılarak sorumluluk yüklenemeyeceğini ve Yürütücü’den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

• Kullanıcı, Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içerik dahil olmak üzere tüm İşlerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Yürütücü, Kullanıcılar tarafından BAK’a iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

• Kullanıcılar, Yürütücü 'nün yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.

• Kullanıcıların, aksi Yürütücü tarafından yazılı olarak onaylanmadıkça, Kullanıcı Sözleşmesi’ne konu Hizmet dışında, Site sayfalarını, Hizmetlerini ya da Hizmet içeriğini kullanarak ürün ya da hizmet satma, ticari amaçlı reklâm, ilan yapma ve benzeri girişimlerde bulunma, ticaret yapma hakkı yoktur.

• Site'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, Eser sahipleri ve Yürütücü’den yazılı izin almadığı sürece, İnternet Sitesi’nde yer alan ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, yaymayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Yürütücü, Kullanıcıların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

• Kullanıcılar, Kullanıcı Sözleşmesi'nin, Site'nin Mobil Uygulama olması halinde bu uygulama dahil, faaliyet gösterdiği her türlü mecrada geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

• Kullanıcı, Sözleşme’ye aykırı fiilleri sonucunda doğacak her türlü zararından tek başına sorumlu olduğunu ve Kullanıcı Sözleşmesi'nde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesinden dolayı hak sahipleri tarafından ileri sürülecek tüm talep ve davalardan doğacak olan müspet zararları karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Yürütücü’nün, aleyhine, diğer Kullanıcılar/hak sahipleri tarafından yöneltilecek olan davalardan doğacak olan tazminat ve sair zararları rücu etme hakkı saklıdır.

YÜRÜTÜCÜ

• Sitede sunulan Hizmetleri ve içerikleri her zaman, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Yürütücü, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

• Yürütücü, Kullanıcılar arasında site üzerinden gerçekleşen ve Site'nin işleyişine ve/veya Kullanıcı Sözleşmesine ve/veya Site'nin genel kurallarına aykırı ve Yürütücü tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların ve/veya içeriklerin tespit edilmesi amacıyla içerik ve/veya mesaj taraması yapabilir ve tespit ettiği mesaj ve/veya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir. Yürütücü, bu mesaj ve/veya içeriği oluşturan Kullanıcı'yı yazılı uyarabilir ve/veya Kullanıcı'nın üyeliğine, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak, son verebilir.

• Yürütücü, marka ve fikri hakkı dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlal edildiği iddiasında olan kişiler tarafından yasal/resmi merciler aracılığı ile başvuruları inceleyecektir.

• Yürütücü, Site'de yer alan Eserler ile ilgili olarak Kullanıcılar ile eser sahipleri arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz.

• Yürütücü, Kullanıcı tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz. Bununla birlikte Yürütücü’nün, bu yönde bir yükümlülüğü olmaksızın, Kullanıcılar tarafından Site’ye konulan, gönderilen Çalışmalar, ön elemeye tutma, inceleme, tamamen veya kısmen kapsamdan, yayından kaldırma ya da  içeriğe erişimi engelleme hakkı saklıdır.

• Kullanıcıların, Site'ye üye olurken sisteme yükledikleri "kullanıcı isimleri" de Kullanıcı Sözleşmesi içinde yer alan hükümlere tabi olup, Kullanıcıların "kullanıcı ismi" belirlerken üçüncü şahısların kişilik hakkı, telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir. Kullanıcıların ilgili madde hükmüne aykırı davranması durumunda, Yürütücü Kullanıcı Sözleşmesi'ne aykırı bu durumun düzeltilmesini Kullanıcı'dan talep edebileceği gibi dilerse Kullanıcı'ya önceden haber vermeksizin Kullanıcı'nın üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir.    

(5) FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

• İnternet Sitesi'nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (BAK için üretilen telif haklarına tabi çalışmalar) Yürütücü’ye ait olarak ve/veya Yürütücü tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcılar, İnternet Sitesi Yürütücü bilgilerini ve Yürütücü’nün telif haklarına tabi çalışmalarını İZİN ALMAKSIZIN kopyalayamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının bu çalışmalara erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil; ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin ve dolayısıyla Yürütücü’nün uğradığı tüm zararı karşılamakla sorumlu olacaklardır.

• Yürütücü bilgileri, Yürütücü telif haklarına tabi çalışmalar, ticari markaları, ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, Uzmanlığa dayalı ticari ve teknik bilgilere  yönelik tüm hakları saklıdır.

• Kullanıcılar, BAK Projesi kapsamında bir üretimleri söz konusu olduğu takdirde, BAK’ın Marka ve Logosu'nun kullanımına ilişkin kurallara uygun davranacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

• Aksi belirtilmedikçe, İnternet Sitesi’nde yer alan logo, marka, isim, alan adı ve diğer unsurların fikri ve sınai mülkiyet/telif hakları ya da kullanma lisans hakları yalnızca ve münhasıran Yürütücü’ye aittir. Özel olarak belirtilmediği sürece burada yazılı koşullar Kullanıcılara bunları kullanma ya da bunlar üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunma hakkı vermez, böyle bir izin veya lisans verildiği şeklinde yorumlanamaz.

• Yürütücü, İnternet Sitesi ve Hizmetlerden yararlanabilmesi için Kullanıcıya İnternet Sitesi Yazılımı üzerinde şahsi kullanımla sınırlı olarak, münhasır olmayan, devredilemeyen, değiştirilebilir kullanma lisans hakkı tanımaktadır. Belirtilen kullanım dışında kalan tüm fikri ve sınaî mülkiyet hakları münhasıran Yürütücü’ye ait olup; Kullanıcıya verilen izin, özel ya da genel başkaca herhangi bir mali hak ya da lisansı içermemektedir. 

• İnternet Sitesi’nin, bir kısmı ya da tamamı herhangi bir yolla (yazılı çıktı alma, diske kaydetme, başka bir siteye yerleştirilme, herhangi başka bir şekilde indirme gibi yollarla) kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz (kopyalarının dağıtımı dâhil olmak üzere), yayımlanamaz, ödünç verilemez ve içeriği değiştirilip tahrip edilemez, yeniden üretilmek veya yaratılmak amacıyla örnek alınamaz.

• İnternet Sitesi’nde bulunan üçüncü şahıslara ait İşler ile isim, logo, marka ve diğer materyal ile içeriğin fikri mülkiyet hakları içerik sağlayıcılarına/hak sahiplerine aittir. İçerik sağlayıcıları/sahipleri tarafından özel olarak izni verilmedikçe bunların herhangi bir bölümü herhangi bir şekilde (yazılı çıktı alma, diske kaydetme, başka bir İnternet Sitesine yerleştirilme, herhangi başka bir şekilde indirme gibi yollarla) kısmen ya da tamamen kopyalanamaz, (kopyalarının dağıtımı dâhil olmak üzere), çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz, işlenemez ve içeriği değiştirilerek tahrip edilemez.

• Kullanıcılar tarafından Üye olunmakla beraber İnternet sitesine gönderilen, iletilen, kullanılan, oluşturulan ya da İnternet Sitesi aracılığıyla üçüncü şahıslara iletilen her türlü İşin gizlilik niteliğinin ortadan kalktığı ve herhangi bir fikri ve sınaî hakkı ihlal etmediği kabul edilir. Kullanıcılar gizli ya da üzerinde fikri ve sınaî mülkiyet hakkı olduğu düşünülen herhangi bir içerik oluşturup hesabına eklediğinde bu içeriğin “hukuki bir ayıp” içermediği, Üyelik koşullarına uygun olduğu ve bunları dijital iletim suretiyle yayınlama hakkı olduğu kabul edilir. Aksi halde tüm sorumluluk Kullanıcıya aittir.

• Yürütücü, Üyelere ait her türlü içeriği ve kişisel bilgiyi, yasaların verdiği yetkiler dahilinde, herhangi bir amaçla dilediği biçimde kullanma, yayınlama, işleme, değiştirme, uyarlama, çoğaltma, dağıtma haklarına sahip olduğu gibi bunları içerikten çıkarma, engelleme veya yayınlamama haklarına da sahiptir.

• Kullanıcılar tarafından İnternet Sitesi’ne ya da BAK’a gönderilen, yüklenen teşhir edilen her türlü İşten ve bunlara ilişkin işlem ve eylemlerden dolayı sorumluluk (Yürütücü ve üçüncü şahısların uğrayacağı zarar ziyanı tazmin sorumluluğu dâhil) Üyelere aittir.

Kullanıcı, İnternet Sitesi’nde veya diğer Kullanıcı hesaplarında bulunan hiçbir veriyi toplamamayı; İnternet Sitesi’ne ait veri tabanına erişmemeyi kabul ve taahhüt etmektedir.

(6) FİKRİ MÜLKİYET HAKKI İHLALİ BİLDİRİMİ

İnternet Sitesi’nde yer alan İşlerde bir fikri ve sınai hak ya da şahıs hakkı ihlali ile karşılaşan Kullanıcı, BAK ile iletişime geçerek durumu derhal, belgeleriyle birlikte tarafımıza iletmelidir. BAK, ihbarın gerçekliğine kanaat getirirse İşi İnternet Sitesi’nden kaldırabilir; İş sahibi hakkında şikayette bulunabilir. İhbarın kötü niyetli olduğunun anlaşılması halindeyse şikayet haklarını saklı tutar.

(7) GARANTİ OMAMASI

Bu Site, Kullanıcıların istifadesine olduğu gibi sunulmakta olup, yasalar tarafından izin verilen en geniş şekliyle, yazılı ya da sözlü özel ya da genel hiçbir garanti içermemektedir.

Yüklenici, Site’de yer alan işlev ve Hizmetlerin güvenli ve hatasız olduğu, kusurların giderileceği ya da Site’nin hizmete sunulmasında kullanılan sunucu ile beraber Site’nin kendisinin ya da üçüncü şahıslara ait alt ve üst sitelerin/linklerin virüs ya da başka zararlı içerik taşımadığı garantisini vermez.

(8) ÜYE BİLGİLERİ

Bu Siteye Üye olunurken iletilen veya BAK aracılığıyla gönderilen her türlü; (i) kimlik bilgisi, (ii) iletişim bilgisi, (iii) fotoğraf ya da (iv) İşten bu verileri giren üye  sorumludur. Kayıt için verilen kimlik ve iletişim bilgilerinin güncel, doğru ve güvenilir olduğu kabul edilir.

(9) İLETİŞİM

Yürütücü, Kullanıcılarına kendi inisiyatifleri doğrultusunda, Yürütücü tarafından yapılacak tanıtım ve bilgilendirme mesajlarını almalarına imkan sağlamaktadır. Kullanıcılar, her türlü bilgilendirme ve tanıtım mesajlarının mobil ortam dahil Site'nin faaliyet gösterdiği her mecrada Yürütücü tarafından gönderilmesine onay verdiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Kullanıcılar, bilgilendirme ve tanıtım mesajlarının alınması ile ilgili değişiklik talep etme hakkına sahiptiler.

Kullanıcı, dilediği zaman vermiş olduğu bu izni/onayı iptal etme hakkına sahiptir. Ret talepleri Yürütücü tarafından makul süre içerisinde işleme alınır. Şu kadar ki; Kullanıcının talep ettiği ve/veya ön kayıt yaptırdığı etkinliklerle ilgili bilgilendirme, tahsilat ve onay konulu elektronik iletiler gönderilmeye devam edilecektir. Ret yolları, göndericisinin Yürütücü olduğu elektronik iletilerde gösterilir.

(10) ZİYARET BİLGİLERİNİN TOPLANMASI

Site ziyaret edildiğinde İnternet Sitesi sunucuları sitenin ziyaretçi bilgisayarıyla haberleşmesini sağlamak üzere otomatik olarak bilgi toplamaya başlar. Bunun yanı sıra sitede yapılan ziyaret sayısı, ziyaretçilerin sitenin hangi bölümünü tercih ettikleri, IP adresleri, domain tipi, tarayıcı tipi, tarih ve saat gibi bilgileri ve İnternet Sitesi üzerindeki dolaşım izlenmekte, denetlenmekte ve saklanmaktadır. Sitenin kullanılması, belirtilen bilgilerin toplanması, işlenmesi ve saklanması konusunda kullanıcının, bu hukuki yetkileri dolayısıyla Yürütücü’ye izin verdiği anlamına gelir.

(11) MÜDAHALE ETMEME

İnternet Sitesi ve Program’ın güvenliğini ihlal etmek ya da ihlale teşebbüs etmek hukuka aykırıdır ve cezai sorumluluğa yol açar. Bu tarz ihlallere teşebbüs edenler hakkında hukuki ve cezai işlem uygulanabilir ve kamu davası açılabilir. Herhangi bir ihlal iddiası Yürütücü tarafından soruşturulacak ve hukuka aykırı bir işlemden şüphelenildiği takdirde ilgili yasal kurumlara başvurulacak/işbirliğine gidilecektir. Böyle bir şüphenin varlığı halinde; ilgili kişi ve Kullanıcıların Site ve Program’a erişimi sonlandırılır, varsa Üyelikleri iptal edilir ve yasal işlemler için gerekli tüm Kullanıcı ve Üye verileri ilgili yasal mercilerle paylaşılır.

(12) KULLANIM KOŞULLARININ İHLALİ

Yürütücü, sitede yer alan Kullanıcı Sözleşmesi, Üyelik Sözleşmesi ve diğer koşullara uyulmaması ya da kuralları ihlal etme girişiminde bulunulması durumunda; ihlal tam olarak gerçekleşsin ya da gerçekleşmesin, sistemde mevcut bilgileri reddetme, içerikten çıkarma, silme hakkıyla birlikte önceden haber vermeksizin Kullanıcıların İnternet Sitesi ve Program’a erişimini askıya alma, sonlandırma, (varsa) üyeliği iptal etme hakkını saklı tutar. Yürütücü’nün burada yazılı herhangi bir hukuki hakkı ya da tedbiri kullanmaması ya da uygulamaması, Yürütücü’nün bu Kullanım Koşulları’ndan ya da yasadan doğan haklarından vazgeçtiği ya da ihlali kabul ettiği anlamına gelmez.

(13) KAYITLAR

Site ve Hizmetlerin kullanımından doğabilecek ihtilaflarda Yürütücü’nün kayıtları ve iletişim logları dahil her türlü bilgisayar ve ticari kayıtlarıyla Yürütücü tarafından Kullanıcılara yapılan e-posta, faks bildirimleri kesin delil teşkil eder.

(14) DİL

Taraflar arasında imzalanan her hangi bir Sözleşmede, farklı dillerdeki metinler arasında bir uyumsuzluk olduğu takdirde, Türkçe versiyonlu metin geçerli kabul edilecektir.

(15) TEBLİGAT

Kullanıcıların, Üye olmakla İnternet Sitesi’ne kayıt oldukları esnada kayıt ettikleri adreslerine yapılacak elektronik posta veya faks tebliğlerinin, geçerli tebligatla aynı hukuki sonuçları doğuracağı kabul edilmiştir.

(16) DESTEK HATTI

Yürütücü, Kullanıcının sorularını yanıtlamak adına [email protected] elektronik posta adresinden destek hizmeti vermektedir. 

(17) SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Yürütücü, tek taraflı olarak Kullanıcı Sözleşmesi ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site'de ilan ederek değiştirebilir. Kullanıcı Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte yürürlük kazanacaktır. Kullanıcın tek taraflı olarak değişiklik yapma hak ve yetkisi bulunmamaktadır.

(18) MÜCBİR SEBEP

Doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Yürütücü tarafından özen gösterilmesine rağmen önlenemeyecek olan mücbir sebep olarak addedilebilecek hallerde Yürütücü, Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç/eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz.

(19) UYGULANACAK HUKUK

Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacak ve yetkili mahkeme İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri olacaktır.

İşleyiş hakkında sormak istediğiniz başka sorularınız olması halinde lütfen [email protected]’a yazınız.