üye sözleşmesi

(1) TARAFLAR

“Yürütücü”

Cumhuriyet Caddesi Ka-Han No. 40/8 Elmadağ 34367 İstanbul adresinde bulunan Anadolu Kültür A. Ş. tarafından Hatırlamak ve Anlatmak için Şehre Bak (“BAK”) adıyla yürütülen, farklı şehirlerinden gençlerin birlikte yeni hikâyeler keşfetmesini ve şehirlerinden hikâyeleri video ve fotoğraf projeleriyle aktarmalarını hedefleyen programı (“Program”) yürüten taraf, bundan sonra “Yürütücü” olarak anılacaktır.

“Üye”

Site'ye sunulan fotoğraf, video gibi site kapsamında kategorize edilen sanat eserlerini siteye yüklemek, yasal olarak kendisine tanınan sınırlar çerçevesinde ve bu Sözleşme’de belirlenen koşullarda sitede yer alan eserlerden yararlanmak saiklerinden herhangi biri/her ikisi ile siteyi üye olarak ziyaret eden kullanıcılar, bundan sonra “Üye” olarak anılacaktır.

Yürütücü, Proje yöneticisi ve de internet sitesi yer sağlayıcısı olup Üyelerin, Platformdan yararlanmakla sahip oldukları hakları, sisteme dahil olmakla kabul etmiş sayıldıkları kabulleri, yükümlü oldukları beyan ve taahhütleri öğrenmek üzere aşağıdaki Sözleşmeyi okuyup anlamalarını koşulları kabul etmelerini zorunlu tutar. sehrebak.org uzantılı adreste  veya mobil ortam gibi sair ilgili ortamda hizmetlerimizi kullanabilmeniz için, AŞAĞIDA YER ALAN HÜKÜM VE KOŞULLARI OKUYARAK onaylamanız rica edilir.

(2) TANIMLAR

İnternet Sitesi/Site: sehrebak.org uzantılı alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitelerini;

İş/Eser: Site'de yer verilen, video, fotoğraf, görsel, metin gibi ve sair kullanım haklarının eser sahibine ait olduğu, İnternet Sitesi’nde gösterimi gerçekleştirilen ve dilerse Kullanıcı’nın telif bedelleri üzerinde eser sahibiyle uzlaşarak başkaca mecralarda kullanabileceği eserleri;

Üye: Siteye üye sözleşmesini de imzalayarak kişisel verilerini doğru şekilde sunarak, sisteme Eser yükleyen ve/veya yüklenmiş olan Eserlerden faydalanan kullanıcıları;

Üye Sözleşmesi: İnternet Sitesine Eser yükleyen kullanıcıların, imzalamakla yükümlü oldukları ve Kullanıcı Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçası olan bu metni;

FSEK: 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nu ifade eder.

(3) ÜYELİK KOŞULLARI

•  Üyelik kaydı, Site’nin ilgili bölümünden, İnternet Sitesi’ne eserlerini yüklemek isteyen kişi tarafından Site’ye üye olmak için talep edilen bilgilerin tarafımıza gönderilmesi; Kullanıcı’nın kayıt olurken verdiği elektronik posta adresine BAK tarafından gönderilen bağlantının, Kullanıcı tarafından tıklanmasıyla yönlendirildiği adrese girilmesi sonrasında tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlanan Üye olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

•  Kullanıcı, siteye yüklemiş veya herhangi bir yolla paylaşmış olduğu Eser’in sehrebak.org tarafından, Program kapsamında olmak üzere çeşitli mecralarda kullanılabileceğini kabul eder. Üye, Eser’in, sehrebak.org tarafından kullanımına koşulsuz olarak izin verdiğini, söz konusu kullanım nedeniyle herhangi bir talebi bulunmadığını kabul ve beyan etmiştir. Ancak Üye, kendisi tarafından yüklenen ilgili içeriklerin üçüncü kişiler ya da kurumlarca da üçüncü şahıslarla paylaşılabileceğinin veya başka web sitelerine yüklenebileceğinin, bağlantı verilebileceğinin; üçüncü şahıslar tarafından üyelik şartı olmadan görüntülenebileceğinin bilincindedir. Bu amaçla sehrebak.org’a iletmiş olduğu iletişim bilgilerinin güncel olduğunu ve kendisiyle iletişime geçerek Eser’den faydalanmak isteyen kişi/kurumlarla işbirliği göstermek adına azami gayreti göstereceğini beyan eder.

•  Üye, Eserlerini sehrebak.org’da paylaştığında Üyelik Sözleşmesi’nin ve Kullanıcı Sözleşmesi’nin koşullarını detaylıca okuyup anlamış addedilir. Üyenin paylaşımlarınının Üyelik koşullarında yer verilen tüm hususlara uygun olarak üretildiği kabul edilir. Aksi durumda tüm sorumluluk Üye’ye ait olmaktadır.

•  Üye İnternet Sitesine yüklemiş olduğu fotoğraf, video gibi telife konu eserlerin telif hakkına, maddi ve manevi haklarına sahip olmayı sürdürür. Dolayısıyla Üye, tüm hakları kendisine ait olan ve sadece sehrebak.org’a sitede ve sair siteyle bağlantılı mecralarda kullanım haklarının devredildiği bu içeriği, başkaca mecralarda dilediği şekilde kullanabilir.

sehrebak.org’da paylaşılan Eserlerin Sözleşmede belirtilen sınırlarda kullanılmak üzere mali hakları ve manevi haklarını kullanma yetkisi, sehrebak.org tarafından ve Yürütücü’ye ait olan Projeye ilişkin herhangi bir platformda, herhangi bir formatta kullanma, yayma ve/veya iletme, temsil, tespit, umuma arz hakları ve üçüncü taraflara devir yetkisi ile beraber Yürütücüye koşulsuz ve geri dönülemez olarak, süre, sayı ve mecra sınırlaması olmaksızın, tüm dünyada basit ruhsatla devredilmektedir.

•  Üye, sehrebak.org’a içerik yüklediğinde ve/veya başkalarının sağladığı içeriği kopyaladığında, yaydığında, çoğalttığında bu işlemi kendi insiyatifi dahilinde yapmakla basiretli bir kullanıcı olarak ilgili kişilerin izinlerini almış addedilir. sehrebak.org’a içerik yüklemek ve de buradan içerik indirmek hallerinde oluşabilecek ihlaller ve doğması muhtemel/doğan zararların tüm sorumluluğu Üye’ye aittir.

•  Üye, bir işi paylaştığında, bu işin kendisi tarafından üretildiği veya içeriğinde yer alan, Üyeye ait olmayan tüm diğer eserlerin hak sahiplerinden içeriği sehrebak.org’da paylaşmak için özel olarak izin alındığı veya sehrebak.org’da paylaşmak üzere izni içerir şekilde hak sahiplerinden muvafakatinin olduğu, hak sahipleri tarafından yetkilendirildiği, eserlerin içeriğinde kişilik haklarını zedeleyici bir unsurun yer almadığı, görüntüsü yer alan –varsa- her bir oyuncudan, seslendirme sanatçısından, imaj ve görüntüler dolayısıyla hak sahibi olabilecek Yapımcılardan ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere eser sahiplerinin yanısıra tüm bağlantılı hak sahiplerinden de izin alındığı kabul edilir.

•  Üye tarafından ifade edilen, Eserlerde doğrudan ya da dolaylı olarak yer verilen görüş ve düşünceler BAK’ın görüş ve düşüncelerini hiçbir surette yansıtmaz. Yüklenecek olan çalışmaların içeriğinden telif haklarıyla sınırlı olmaksızın tüm Türkiye Cumhuriyet mevzuatı hükümleri kapsamında Üye sorumludur. sehrebak.org, Üyelerine yer sağlayıcı olarak hizmet vermektedir. Dolayısıyla, Üyelerin siteye yüklemesi ile İnternet Sitesinde ve sair BAK mecralarında yayınlanabilecek olan içeriklerle ilgili hiçbir sorumluluk Yürütücü’ye, yöneticilerine, çalışanlarına yükletilemez.

•  Üye, Yürütücü’nün sehrebak.org’da paylaşılan herhangi bir içeriği önceden izleme, takip etme, gözden geçirme, kurgulama gibi bir yükümlülüğü bulunmadığının bilincindedir. Üye, kendisine ait olan içeriğin kaldırılmasını sitede yer alan formu doldurarak ve gerekçesini sehrebak.org’a ileterek talep edebilir. Bu talepler makul olan en kısa süre içerisinde sonuçlandırılarak ilgili Eserler Site’den kaldırılacaktır.

•  Üyenin, sehrebak.org’a yüklediği veya BAK’a bu amaçla göndermiş olduğu işlerin her biri tüm telif haklarından ari ve sorunsuz olması halinde platformda paylaşılmalıdır. BAK’ta paylaşılan hiçbir İşin marka, patent, tasarım, uzmanlığa dayalı ticari ve teknik bilgi, sır telif hakkı gibi, fikri ve sinai haklara ilişkin herhangi bir hakkı ve/veya üçüncü kişilere ait bir hukuku zedelemediği kabul edilir. Üye tarafından verilen taahhütler dolayısıyla bu Eserlerin haksız bir kullanıma, haksız rakabete konu olmadığı, Eserlerde intihalin var olmadığı, Eserlerin tamamen özgün ve de jenerikte eser sahibi olarak sıralanan (Yönetmen, Metin, Senaryo & Diyalog Yazarı, Animatör, Özgün Müzik Bestecisi) isimlere ait ve sorunsuz şekilde tüm bu eser sahiplerinden ve de Oyuncu, Yapımcı gibi bağlantılı hak sahiplerinden salahiyetle alınmış mali hak devri sözleşmelerinin ve/veya muvafakatnamelerin varlığında söz konusu çalışmaların herhangi bir şekilde kullanılabileceği kabul edilir. Bu nedenle Üye, bu Sözleşmeyi imzalamakla Kullanıcı Sözleşmesi’nde yer alan beyan ve taahhütlerin yanısıra bu Sözleşmede yer alan düzenlemeleri koşulsuz ve geri dönülemez şekilde kabul eder.

•  Üye, özellikle aşağıdaki belirtilen ihlallerden birisine konu bir içeriği paylaşamayacağının da bilincinde olup aksi bir durumun varlığı halinde tüm sorumluluğu üstleneceğini, koşulsuz olarak BAK tarafında veya üçüncü kişiler/kurumlar nezdinde doğacak olan/doğan zararları derhal üstleneceğini kabul, beyan ve taahhüt eder:

-      İhmali veya kasıtlı olarak üçüncü kişileri/kurumları rahatsız etmeyi, bu kişi/kurumlara zarar vermeyi amaçlayan içeriklerin paylaşılması;

-      İhmali veya kasıtlı olarak üçüncü kişilerin/kurumların imajını zedeleyen, itibarını azaltan içeriklerin paylaşılması;

-      Yüklenen çalışmaların herhangi bir bireyi ve/veya bireyler grubunu, sayılanlarla sınırlı olmaksızın din, cinsiyet, cinsel yönelim, ırk, renk, dil, din, mezhep, etnik aidiyet, ulusal köken, yurttaşlık, yaş, medeni durum, askeri durum veya engellilik hali dahil olmak üzere, şahısları/toplulukları/kurumları herhangi bir sınıflandırma temelinde mağdur duruma düşüren, taciz eden, aşağılayan veya tehdit eden içerik yüklemek ve/veya kasti/ihmali olarak herhangi başka bir şekilde aktarmak gayesini barındırması;

-      Sisteme yazılım virüsü içeren herhangi bir içeriğin yüklenmesi veya İnternet Sitesi’ni veya BAK’a ilişkin bir bilgisayar yazılım veya donanımını, telekomünikasyon ekipmanını çalışamaz hale getirme, kesintiye uğratma, yok etme veya işlevselliğini sınırlama gibi zarar verme amacıyla eylemde bulunulması, bu tip amaçlarla tasarlanmış bilgisayar kodu, dosyası, programının sisteme yüklenmesi veya bu saiklerle herhangi bir fiilde bulunulması;

-      Programı veya İnternet Sitesini kasti veya ihmali olarak suç oluşturacak veya hukuki sorumluluk doğuracak, üçüncü kişileri azmettirecek, suça teşvik edecek nitelikte bir fiilde bulunulması, bu fiilleri barındıran herhangi bir içeriğin yüklenmesi;

-      Programı veya İnternet Sitesini, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, maddi getiri temin etmeyi amaçlayan, herhangi bir mal ve/veya hizmetin reklamını, tanıtımını yapan, satışını amaçlayan; bir öğreti, düşünce ve/veya inancı başkalarına tanıtmayı, benimsetmeyi hedefleyen ve misyonerlik veya propoganda gibi amaçlarla hazırlanmış içerikleri yaymanın amaçlanması İnternet Sitesi ve Program özelinde ETİK VE AHLAK KURALLARI AÇISINDAN KABUL EDİLEMEZ OLUP TÜRKİYE CUMHURİYETİ MEVZUATI HÜKÜMLERİNCE suç teşkil edebilecek yükümlülüklerdir.

-      Üyenin, İnternet Sitesinde paylaşım yapabilmesi ve Proje dahilinde Eserlerini sisteme yükleyebilmesi, burada yer alan eserlerden faydalanabilmesi için 18 yaşını doldurmuş olması zorunludur.

(4) FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ DEVRİ

• Üye, bu Sözleşmeyi imzalamış olmakla İnternet Sitesine yüklemiş olduğu veya BAK kapsamında değerlendirilmek üzere göndermiş olduğu Eserin/Eserlerin her birinin eser sahibi olmakla ve çekişmesiz olarak tüm yetkilerine haiz olmakla Eserin/Eserlerin Programa ait  teaser, fragman ve tanıtımlarda kullanılmasına, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 80. maddesinin 1/A fıkrası uyarınca bağlantılı hak sahibi olması sebebiyle Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda (FSEK) belirtilen manevi haklarımı kullanma yetkisini; madde 21’de belirtilen “İşleme Hakkını”; madde 22’de belirtilen “Çoğaltma Hakkını”; madde 23’te belirtilen “Yayma Hakkını”; madde 24’te belirtilen “Temsil Hakkını”; madde 25’te belirtilen “İşaret, Ses Ve/Veya Görüntü Nakline Yarayan Araçlarla Umuma İletim Hakkını" --yurtiçinde ve yurtdışında kullanılmak üzere sayı, yer, süre, materyal ve mecra ile sınırlı olmaksızın ve üçüncü kişilere devir hakkını da içerir biçimde-- devreder.

•  Üye, İnternet Sitesine yüklediği veya BAK kapsamında değerlendirilmek üzere göndermiş olduğu Eserin/Eserlerin İnternet Sitesinde, mobil aplikasyonlarda, BAK kapsamında çeşitlendirilebilecek farklı mecralarda, 4.i maddesinde belirttiğim şekillerde kullanılmasına muvafakat eder.

•  Üye tarafından İnternet sitesine gönderilen, iletilen, kullanılan, oluşturulan ya da İnternet Sitesi aracılığıyla üçüncü şahıslara iletilen her türlü İşin gizlilik niteliğinin ortadan kalktığı ve herhangi bir fikri ve sınaî hakkı ihlal etmediği kabul edilir. Üyeler tarafından sehrebak.org’a yüklenilen Eserlerin “hukuki bir ayıp” içermediği, Üyelik koşullarına uygun olduğu ve bunları dijital iletim suretiyle yayınlama hakkı olduğu kabul edilir. Aksi halde tüm sorumluluk Kullanıcıya aittir.

•  Yürütücü, Üyelere ait her türlü içeriği ve kişisel bilgiyi, yasaların verdiği yetkiler dahilinde, herhangi bir amaçla dilediği biçimde kullanma, yayınlama, işleme, değiştirme, uyarlama, çoğaltma, dağıtma haklarına sahip olduğu gibi bunları içerikten çıkarma, engelleme veya yayınlamama haklarına da sahiptir.

•  Üyeler tarafından İnternet Sitesine ya da BAK’a gönderilen, yüklenen teşhir edilen her türlü Çalışmadan ve bunlara ilişkin işlem ve eylemlerden dolayı sorumluluk (Yürütücü ve üçüncü şahısların uğrayacağı zarar ziyanı tazmin sorumluluğu dâhil) ilgili Üyelere aittir. 

(5) FİKRİ MÜLKİYET HAKKI İHLALİ BİLDİRİMİ

İnternet Sitesinde yer alan İşlerde bir fikri ve sınai hak ya da şahıs hakkı ihlali ile karşılaşan Kullanıcı, BAK ile iletişime geçerek durumu derhal, belgeleriyle birlikte tarafımıza iletmelidir. BAK, ihbarın gerçekliğine kanaat getirirse İşi İnternet Sitesi’nden kaldırabilir; İş sahibi hakkında şikayette bulunabilir. İhbarın kötü niyetli olduğunun anlaşılması halindeyse şikayet haklarını saklı tutar.

(6) KULLANICI BİLGİLERİ

Bu Siteye Üye olunurken iletilen veya BAK aracılığıyla gönderilen her türlü; (i) kimlik bilgisi, (ii) iletişim bilgisi, (iii) fotoğraf ya da (iv) İşten Üye sorumludur. Kayıt için verilen kimlik ve iletişim bilgilerinin güncel, doğru ve güvenilir olduğu kabul edilir.

(7) KİŞİSEL VERİLER

•  Üye, İnternet Sitesi’ne sunacağı kişisel bilgilerin, yürürlükteki hukuka tabi olacağını ve bu bilgilerin Program'ın gerekliliklerinin yerine getirilmesi ve yürütülmesi amacıyla doğrultusunda kullanılacağını, işleneceğini, saklanacağını, ilgili üçüncü şahıslarla bu amaçlar doğrultusunda paylaşılacağını, bu konuda kendisine gerekli bilgilendirmenin yapıldığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Sözleşme’nin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmayan Üye’ye ait kişisel veriler Yürütücü tarafından Üye’nin açık rızası alınmak şartıyla işlenebilecektir.

•  Üye, bu işlemlerle ilgili olarak “Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Bilgilendirme" metninin Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul ve beyan eder.

(8) KULLANIM KOŞULLARININ İHLALİ

Yürütücü, sitede yer alan “Kullanıcı Sözleşmesi”, Üyelik Sözleşmesi” ve diğer koşullara uyulmaması ya da kuralları ihlal etme girişiminde bulunulması durumunda; ihlal tam olarak gerçekleşsin ya da gerçekleşmesin, sehrebak.org’da yer alan mevcut bilgileri reddetme, içerikten çıkarma, silme hakkıyla birlikte önceden haber vermeksizin Üyelerin İnternet Sitesi ve Programa üye olarak erişimini askıya alma, sonlandırma, üyeliği iptal etme hakkını saklı tutar. Yürütücü’nün burada yazılı herhangi bir hukuki hakkı ya da tedbiri kullanmaması ya da uygulamaması, Yürütücü’nün bu Üyelik Koşullarından ya da yasadan doğan haklarından vazgeçtiği ya da ihlali kabul ettiği anlamına gelmez.

(9) KAYITLAR

Site ve Hizmetlerin kullanımından doğabilecek ihtilaflarda Yürütücü’nün kayıtları ve iletişim logları dahil her türlü bilgisayar ve ticari kayıtlarıyla Yürütücü tarafından Üyelere yapılan e-posta, faks bildirimleri kesin delil teşkil eder.

(10) DİL

Taraflar arasında imzalanan her hangi bir Sözleşmede, farklı dillerdeki metinler arasında bir uyumsuzluk olduğu takdirde, Türkçe versiyonlu metin geçerli kabul edilecektir.

(11) TEBLİGAT

Kullanıcıların, Üye olmakla İnternet Sitesine kayıt oldukları esnada kayıt ettikleri adreslerine yapılacak elektronik posta veya faks tebliğlerinin, geçerli tebligatla aynı hukuki sonuçları doğuracağı kabul edilmiştir. 

(12) DESTEK HATTI

Yürütücü, Kullanıcının sorularını yanıtlamak adına [email protected] e-mail adresinden destek hizmeti vermektedir.

(13) SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Yürütücü, tek taraflı olarak Üye Sözleşmesi ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site'de ilan ederek değiştirebilir. Üye Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte yürürlük kazanacaktır. Üyenin tek taraflı olarak değişiklik yapma hak ve yetkisi bulunmamaktadır.

(14) UYGULANACAK HUKUK

Üyelik Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacak ve yetkili mahkeme İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri olacaktır.

İşleyiş hakkında sormak istediğiniz başka sorularınız olması halinde lütfen [email protected]'a yazınız.