Hayatımızda gerçekleşen her olay sıradan bir karşılaşmayla başlar ve çoğu zaman basit bir karşılaşmanın zamanın içinde yayılarak hayatımıza nasıl etki edeceğinin farkında olmayız. Gündelik hayatın içindeyken bir nesneyle, şarkıyla veya bir yansımayla karşılaştığımız ilk anlar kimi zaman bizi geçmiş ve şimdi arasında bir yerde tutar. Gerçekleşen karşılaşmalar bizi içinde bulunduğumuz andan zamanın izlerinde dolaştırmaya çıkarırken aynı zamanda sıradanlığın ve görmenin anlamlarını tekrar sorgulatır.

KARŞILAŞMALAR
İzmir, 2019

Hayatımızda gerçekleşen her olay sıradan bir karşılaşmayla başlar ve çoğu zaman basit bir karşılaşmanın zamanın içinde yayılarak hayatımıza nasıl etki edeceğinin farkında olmayız. Gündelik hayatın içindeyken bir nesneyle, şarkıyla veya bir yansımayla karşılaştığımız ilk anlar kimi zaman bizi geçmiş ve şimdi arasında bir yerde tutar. Gerçekleşen karşılaşmalar bizi içinde bulunduğumuz andan zamanın izlerinde dolaştırmaya çıkarırken aynı zamanda sıradanlığın ve görmenin anlamlarını tekrar sorgulatır.

#karşılaşma #sokak #gündelikhayat #kamusalalan #sıradan #kent
ÇAĞRI Sıradanın Gücü
YIL 2019
TÜR Fotoğraf
ADET 4
KONUM İzmir
ŞEHİR İzmir
ÜLKE Türkiye
  • BÜŞRA ÜSTÜNDAĞ
    İzmir

    9 Eylül Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama mezunuyum. Kimlik, bellek ve kent üzerine okumalar yapıyorum. Fotoğraf çekmeyi gündelik hayatta yaşadığım karşılaşmaların izleri ve bana bıraktıkları görüntüler olarak düşünüyorum.


    https://www.behance.net/busraustundag