Salgın

Bir maskenin ardında telaşla yürüyen aceleci bedenler, yıpranmış ve yorgun gözlerle işini sürdürenler, dolu ya da boş hastane koridorları, terk edilmiş sokaklar, gündelik ihtiyaçlar için yine de günün belli saatlerinde belli mekânlarda biriken insanlar, aşı haberleri, ev içinde ve ev dışında oluşan yeni alışkanlıklar… Hayatımızı, şehrimizi ve dünyayı değiştiren salgının bugünden geleceğe bıraktığı imgeler neler olacak? Bütün bunlar her yerde ne kadar aynı,  farklı olduğu durumlar var mı? Salgınla baş etmeye çalıştığımız bu süreci takip ederken, şimdiki zamana ait izleri bir araya getirmek değişimi anlamlandırmak konusunda bize neler sunabilir?

“Salgın” çağrısı gündelik hayatı, şehirleri, ilişki biçimlerini ve hayatta kalma stratejilerini etkileyen bir dönemin görsel kaydını tutmayı, evimizin içine ve dışına, çevremize, içinden geçtiğimiz bu süreci kayda geçirmek için yakından bakmayı öneriyor. Bu bakışı bütünsel bir şekilde görselleştiren, bir başlık/tema/düşünce/gözlem etrafında bir araya getirilmiş, birbiriyle ilişki kuran 8 fotoğraflık dizilerinizi ya da 1 dakikalık videolarınızı 1 Nisan 2021’e kadar paylaşabilirsiniz.