Fotoğraflarla anlatmak istediğim aynı zamanda tema olarak belirlediğim Sözde 'Mavi''nin amacı çoğu zaman kelimelerin yetersiz kaldığı anlarda bile bakmak eylemi ile gerçekleşen ve zihinde yankılanan birkaç kelimenin varlığını yansıtmaktır. Fotoğrafları kelimelerle bütünleştirirken mavinin yalnızca bir renk olmaktan çıkarak hislere dönüşümünün küçük bir çağrısını yapmak Sözde 'Mavi' temasının başlıca amaçlarından biridir. Hayatın özünün ve anlam sorgusunun mihenk taşları sayılan zaman, değişim, dönüşüm, oluş ve bitiş kelimelerini maviye aktarırken yaşadığımız anlam sorgularında mavi ve kelimelerin işbirliğini Sözde 'Mavi' başlığıyla göstermek istedim.

SÖZDE 'MAVİ'
İzmir, 2018

Fotoğraflarla anlatmak istediğim aynı zamanda tema olarak belirlediğim Sözde 'Mavi''nin amacı çoğu zaman kelimelerin yetersiz kaldığı anlarda bile bakmak eylemi ile gerçekleşen ve zihinde yankılanan birkaç kelimenin varlığını yansıtmaktır. Fotoğrafları kelimelerle bütünleştirirken mavinin yalnızca bir renk olmaktan çıkarak hislere dönüşümünün küçük bir çağrısını yapmak Sözde 'Mavi' temasının başlıca amaçlarından biridir. Hayatın özünün ve anlam sorgusunun mihenk taşları sayılan zaman, değişim, dönüşüm, oluş ve bitiş kelimelerini maviye aktarırken yaşadığımız anlam sorgularında mavi ve kelimelerin işbirliğini Sözde 'Mavi' başlığıyla göstermek istedim.

#zaman #tekrar #boyutlar #geçişler #sonlar #mavi
ÇAĞRI Mavi
YIL 2018
TÜR Fotoğraf
ADET 5
KONUM İzmir
ŞEHİR İzmir
ÜLKE Türkiye
  • BÜŞRA ÜSTÜNDAĞ
    İzmir

    1996 yılında İzmir'de doğdum hala İzmir'de yaşamaktayım. 9 Eylül Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde öğrenciyim.