Aşka inanır mısınız? Peki, aşktan kalp kırıklığı haricinde öğrenebileceğimiz çok daha fazla şey olduğuna? Farklı özne/kimlik/benlik konumlarını ve tarzlarını anlamlandırmak için duygular, feminizm nezdinde bir bilme alanıdır. Bizi toplumsal normlara bağlayan duygular, egemen sistemin sürekliliği için tasarlanan hiyerarşileri sürdürebildiği gibi yıkabilir de. Romantik aşk da öyledir. Ancak romantik aşkın “ne”liğinden ziyade hiyerarşileri nasıl yıkıp nasıl sürdürdüğüne, öznelere nasıl yapışıp onları nasıl dönüştürdüğüne odaklanmak, yani ilişkisel yaklaşımı benimsemek önemlidir. Bu projede, heteroseksüel romantik aşkın bir yapı ve kurum olarak sokakta nasıl edimselleştiğini, aşkın ilişkiselliğine vurgu yaparak göstermeyi hedefliyorum. Aynı zamanda, başkalarının deneyimlediği cinsel ve romantik aşkın, heteroseksist/kapitalist dünya “içinde” gezinen müstakil bedenime, öznelliğime, kimliğime ve sürdürülebilir bir “yalnız-ben oluş” ihtimaline organik bağlarla bağlı olduğunu hissettirmeyi amaçlıyorum.

SÜRDÜRÜLEBİLİR (Mİ) YAKINLIK?
İzmir, 2018

Aşka inanır mısınız? Peki, aşktan kalp kırıklığı haricinde öğrenebileceğimiz çok daha fazla şey olduğuna? Farklı özne/kimlik/benlik konumlarını ve tarzlarını anlamlandırmak için duygular, feminizm nezdinde bir bilme alanıdır. Bizi toplumsal normlara bağlayan duygular, egemen sistemin sürekliliği için tasarlanan hiyerarşileri sürdürebildiği gibi yıkabilir de. Romantik aşk da öyledir. Ancak romantik aşkın “ne”liğinden ziyade hiyerarşileri nasıl yıkıp nasıl sürdürdüğüne, öznelere nasıl yapışıp onları nasıl dönüştürdüğüne odaklanmak, yani ilişkisel yaklaşımı benimsemek önemlidir. Bu projede, heteroseksüel romantik aşkın bir yapı ve kurum olarak sokakta nasıl edimselleştiğini, aşkın ilişkiselliğine vurgu yaparak göstermeyi hedefliyorum. Aynı zamanda, başkalarının deneyimlediği cinsel ve romantik aşkın, heteroseksist/kapitalist dünya “içinde” gezinen müstakil bedenime, öznelliğime, kimliğime ve sürdürülebilir bir “yalnız-ben oluş” ihtimaline organik bağlarla bağlı olduğunu hissettirmeyi amaçlıyorum.

#romantikaşk #cinsiyet #politika #iktidarilişkileri #duygular #queerfeminizm #yakınlık #kendilik #muğlaklık
ÇAĞRI Ben Kimim?
YIL 2018
TÜR Fotoğraf
ADET 1
ŞEHİR İzmir
ÜLKE Türkiye
  • YASEMİN ERTUĞRUL
    İzmir

    1988 yılında İzmir'de doğdu. 2010 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları ABD'da doktora çalışmalarını sürdürüyor. Editörlük ve çevirmenlik yapıyor.