"Dünya ne kadardı dedim. Mavi kadar dedi.”- Turgut Uyar. Mavi, kişisel yol hikâyem. Yolda karşılaşmalarım. Akışkan bir iz bırakma. Coğrafyanın yeşil bir imgesi.

  • ATEŞ ALPAR
    Adana

    1990 yılında Nusaybin’de doğdum. Uzun yıllardır müzik, sinema ve belgeselle ilgileniyorum, 2013 yılında bir görme ve ifade biçimi olarak fotoğrafı keşfettim. Toplumsal bilincin oluşması açısından önemli bir güce sahip olduğunu düşündüğüm bu görsel sanat alanında üretime karar verdim.