Belleğimizdeki veriler zaman ve mekân bütünlüğü içerisinde algılanmaya imkân verirler. Zamanı algılarken birey ‘şimdi’de olmaktansa ya geçmişte ya da gelecekte yaşamaya daha yatkındır. Mekânın algılanması ise mekânın bireyde bıraktığı etkilere bağlıdır. Oysa kentli, yaşadığı mekân olarak kenti çoğunlukla sağladığı işlevler üzerinden deneyimleme fırsatı bulur. Kentin devingen tabiatının kendisinin duygu ve davranışları üzerinde yarattığı belirgin etkilerin farkına çoğu zaman varamaz. ‘‘Mıntıka’’ adlı çalışmada kentin muhtelif yerlerine bir direniş olarak yürüme edimiyle hayatımıza yön veren bu etkilerin peşine düşerek dönüşümün izleri aranmıştır.

MINTIKA
İzmir, 2018

Belleğimizdeki veriler zaman ve mekân bütünlüğü içerisinde algılanmaya imkân verirler. Zamanı algılarken birey ‘şimdi’de olmaktansa ya geçmişte ya da gelecekte yaşamaya daha yatkındır. Mekânın algılanması ise mekânın bireyde bıraktığı etkilere bağlıdır. Oysa kentli, yaşadığı mekân olarak kenti çoğunlukla sağladığı işlevler üzerinden deneyimleme fırsatı bulur. Kentin devingen tabiatının kendisinin duygu ve davranışları üzerinde yarattığı belirgin etkilerin farkına çoğu zaman varamaz. ‘‘Mıntıka’’ adlı çalışmada kentin muhtelif yerlerine bir direniş olarak yürüme edimiyle hayatımıza yön veren bu etkilerin peşine düşerek dönüşümün izleri aranmıştır.

#kent #izmir #dönüşüm #bellek
ÇAĞRI Dönüşen Şehir
YIL 2018
TÜR Fotoğraf
ADET 8
ŞEHİR İzmir
ÜLKE Türkiye
  • ASLI GÜNTAN
    İzmir

    Çalışmalarına İzmir'de devam eden Aslı Güntan, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil bölümünde tamamladığı lisans eğitiminin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Sanat ve Tasarım bölümünde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.