Kağıt ve ambalaj atıkları geri dönüşüm zincirinde anlamlı bir yere sahiptir. Geri dönüşüm açısından en kolay ve verimli madde olan kağıt dönüşümü sonucunda çevreye verilecek zarar azaltılmış, enerji tüketiminde ciddi tasarruf sağlanmış olur. Geri dönüşümün temel amacı kaynakların tükenmesini önlemek ve atık çöp miktarını azaltmaktır. Kağıt üretimi sırasında yok olan ağaç ve doğal kaynaklar düşünüldüğünde iyi organize edilmiş bir toplama ve dönüşüm sistemi doğaya verilen zararı azaltabilir ve ekolojik dengeyi gözetebilir. Fakat kağıt atıklar normal çöp ile karıştığında hem bu malzemeleri toplayan kişiler açısından hem de geri dönüşüm açısından sağlıksız koşullar ortaya çıkabilir. Bu malzemelerden elde edilen ikincil ürünler çok daha düşük kalitede ve bazı kontaminasyon problemlerine sahip olabilir. Bu sebeple yeniden kazanım işleminin en önemli basamağını kaynakta ayırma ve ayrı toplama oluşturur. Ülkemizde henüz böyle bir mekanizma gelişmediğinden toplama ve ayırma işlemi kağıt toplayıcı kişiler tarafından yapılmaktadır. Geri dönüşüm büyük kentlerin arka planında belirli mekanizmalarla tamamlanmaya çalışılıyor. Kentlerin kendine has geri dönüşüm halkasının temel parçası ise insan. Atıkların toplanması, ayrıştırılması, parçalanması, istiflenmesi vs. çoğunlukla insan emeğiyle yürütülüyor. Türümüzün kendi yarattığı sağlıksız dünyada kayboluşu kağıtları ve çöpleri ayrıştırma sürecinde de devam ediyor.

DEĞERLİ KAĞITLAR
Adana, 2018

Kağıt ve ambalaj atıkları geri dönüşüm zincirinde anlamlı bir yere sahiptir. Geri dönüşüm açısından en kolay ve verimli madde olan kağıt dönüşümü sonucunda çevreye verilecek zarar azaltılmış, enerji tüketiminde ciddi tasarruf sağlanmış olur. Geri dönüşümün temel amacı kaynakların tükenmesini önlemek ve atık çöp miktarını azaltmaktır. Kağıt üretimi sırasında yok olan ağaç ve doğal kaynaklar düşünüldüğünde iyi organize edilmiş bir toplama ve dönüşüm sistemi doğaya verilen zararı azaltabilir ve ekolojik dengeyi gözetebilir. Fakat kağıt atıklar normal çöp ile karıştığında hem bu malzemeleri toplayan kişiler açısından hem de geri dönüşüm açısından sağlıksız koşullar ortaya çıkabilir. Bu malzemelerden elde edilen ikincil ürünler çok daha düşük kalitede ve bazı kontaminasyon problemlerine sahip olabilir. Bu sebeple yeniden kazanım işleminin en önemli basamağını kaynakta ayırma ve ayrı toplama oluşturur. Ülkemizde henüz böyle bir mekanizma gelişmediğinden toplama ve ayırma işlemi kağıt toplayıcı kişiler tarafından yapılmaktadır. Geri dönüşüm büyük kentlerin arka planında belirli mekanizmalarla tamamlanmaya çalışılıyor. Kentlerin kendine has geri dönüşüm halkasının temel parçası ise insan. Atıkların toplanması, ayrıştırılması, parçalanması, istiflenmesi vs. çoğunlukla insan emeğiyle yürütülüyor. Türümüzün kendi yarattığı sağlıksız dünyada kayboluşu kağıtları ve çöpleri ayrıştırma sürecinde de devam ediyor.

#geridönüşümlü #kağıt #atık #hamur #kayboluş #gerikazanım
ÇAĞRI Acil Durum
YIL 2018
TÜR Fotoğraf
ADET 8
KONUM Adana
ŞEHİR Adana
ÜLKE Türkiye
  • RAZİYE KÖKSAL KARTAL
    Adana

    1984 yılında Konya’da doğdu. 2011 yılında AFAD ile başlayan fotoğraf eğitimi kuramsal atölyede devam etti, kişisel çalışmalarında bu atölyenin etkisi büyüktür. AFAD yönetim kurulu üyeliği, AFAD Sunu Fotoğraf Dergisi yayın editörlüğü yaptı. 2016 FIAP Siyah Beyaz Baskı Bienali seçici kurul üyesidir. TFSF Göçmenlik Projesi AFAD koordinatörüdür. MFD ve FOTOGRAF e-dergi yayın kurulu üyesidir. TERsaçı Fotoğraf Kolektifi kurucularındandır. Açık Öğretim sosyoloji (ikinci üniversite) mezunudur, MSGSÜ SEM Resim Okuma eğitimi almıştır. Birçok karma sergide yer almıştır. Çalışmalarını Adana’da sürdürüyor.


    https://www.instagram.com/raziyekkartal/