Tıka basa betonlarla doldurup genişlettiğimiz şehirler... Sıcaklık değerlerinin ters yüz olduğu, mevsimlerin birbirine karıştığı, aşırı seller ve kuraklıkların tahminsiz baskınları... İnsan yeşilden uzaklaşıyor. Yeşil artık bir anı, anımsanması ve tekrardan algılanması için sahneye konan bir tiyatro. O artık geçmiş nesillerin miras olarak bırakamadığı sağlık dolu bir hikâye... insan özünün yitirilmeye başlanan bir parçası. İnsan fiziksel ve duyusal olarak yeşile ve doğaya gereksinim duyuyor olabilir, fakat işin içine Ruh girince yeşile hasret bir psikolojinin içler acısı yansımalarını şehirlerin alelade yerlerine serpiştirilen ve gözleri boyayan “suni doğanin” kendisi açığa vuruyor. Estetik olma çabaları ise ironiyi daha da çekilmez hale getiriyor. Çaresiz kalan, yapay bir doğallık ile kandırılan şehir insanı ve amansızca gelişen ve genişleyen metropollerin trajikomik vakası.

GÖSTERİ
İstanbul, 2019

Tıka basa betonlarla doldurup genişlettiğimiz şehirler... Sıcaklık değerlerinin ters yüz olduğu, mevsimlerin birbirine karıştığı, aşırı seller ve kuraklıkların tahminsiz baskınları... İnsan yeşilden uzaklaşıyor. Yeşil artık bir anı, anımsanması ve tekrardan algılanması için sahneye konan bir tiyatro. O artık geçmiş nesillerin miras olarak bırakamadığı sağlık dolu bir hikâye... insan özünün yitirilmeye başlanan bir parçası. İnsan fiziksel ve duyusal olarak yeşile ve doğaya gereksinim duyuyor olabilir, fakat işin içine Ruh girince yeşile hasret bir psikolojinin içler acısı yansımalarını şehirlerin alelade yerlerine serpiştirilen ve gözleri boyayan “suni doğanin” kendisi açığa vuruyor. Estetik olma çabaları ise ironiyi daha da çekilmez hale getiriyor. Çaresiz kalan, yapay bir doğallık ile kandırılan şehir insanı ve amansızca gelişen ve genişleyen metropollerin trajikomik vakası.

#plastikdoğa #suniyeşil #greenwashing #mimari #kamusalalan #kent #doğa #şehir #şehirleşme #ekoloji
ÇAĞRI Acil Durum
YIL 2019
TÜR Fotoğraf
ADET 8
KONUM İstanbul
ŞEHİR İstanbul
ÜLKE Türkiye
  • AREK QADRRA
    İstanbul

    1995 tarihinde İstanbul’da doğdu. 2013 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim bölümüne girdi. Eğitimi sırasında İç Mimarlık bölümüne katılarak sanatsal üretimini bu anlamda destekledi. 2016 yılında Viyana’da Akademie der Bildende Künste Wien’de Conceptual Art bölümünde çalışmalarını ilerletti. 2017 yılında eğitimini derece ile tamamladı. Yurtiçi ve yurtdışında çeşitli seminer, workshop ve sergilere katıldı. Evren, kainat, metafizik ve bu bağlamda kent ve yaşam kavramlarından yola çıkan sanatçı, kavramsal sanat, medya sanatı, resim, fotoğraf ve enstelasyonları ile multi-disipliner bir tarzda çağdaş sanat çalışmalarına devam etmektedir.


    @arek_qadrra