Çağrılar

Doğa Kent İnsan: Zıtlık mı Uyum mu?
Geçmiş

GEÇMİŞ

DOĞA KENT İNSAN: ZITLIK MI UYUM MU?

Kent fikri doğduğu andan itibaren kırsaldan ve tarımdan farklılaşma üzerine kurdu varoluşunu, ama modern zamanlara kadar kent ile doğa arasında mutlak bir kopuş değil uyumdan bahsetmek yine de mümkündü. Bu çağrı doğa, kent ve insan arasındaki ilişkiyi tekrar düşünmeye bir davet.

DETAYLI BİLGİ
Salgın
Geçmiş

GEÇMİŞ

SALGIN

“Salgın” çağrısı gündelik hayatı, şehirleri, ilişki biçimlerini ve hayatta kalma stratejilerini etkileyen bir dönemin görsel kaydını tutmayı, içinden geçtiğimiz bu sürece daha yakından bakmayı öneriyor.

DETAYLI BİLGİ
Sarı
Geçmiş

GEÇMİŞ

SARI

Mavi’den sonra şimdi de Sarı’ya bakan fotoğraf ve videolara açık olan bu çağrı, sarıyı akla ilk gelen görüntülerle değil de birbiriyle konuşan, ilişki kuran ve bir bütünü tamamlayan fotoğraf ve videolarla anlatmayı öneriyor.

TÜMÜNE BAK
Küçük Zaman Sözlüğü
Geçmiş

GEÇMİŞ

KÜÇÜK ZAMAN SÖZLÜĞÜ

Bu çağrı, küçük zaman sözlüklerimizi görsel hikâyelerle oluşturmak için bir davet. Gündelik hayatta, evde zamanı farklı açılardan ölçmeye ve deneyimlemeye yarayan kavram, eşya ya da durumlarla ilgili görsel hikâyelere göz atıyoruz.

TÜMÜNE BAK
Sıradanın Gücü
Geçmiş

GEÇMİŞ

SIRADANIN GÜCÜ

Şehrin içinde sıradan olan nedir? Onu dönüştüren bir bakış mümkün müdür? Bu çağrı, şehrimize sıradanın anlamını değiştiren bir bakışla bakmak ve her gün gözümüze çarpan görüntüleri yeniden ele almak için bir davet.

TÜMÜNE BAK
Acil Durum
Geçmiş

GEÇMİŞ

ACİL DURUM

Belgesel sinemacı ve akademisyen Can Candan'ın kaleme aldığı Acil Durum çağrısı, dünyanın birçok coğrafyasında olduğu gibi Türkiye’de de acil bir duruma dönüşen iklim değişikliğine şehirlerimiz üzerinden bakmayı öneriyor.

TÜMÜNE BAK
Aynısının Farklısı
Geçmiş

GEÇMİŞ

AYNISININ FARKLISI

Sanatçı-akademisyen Aylin Kuryel'in kaleme aldığı Aynısının Farklısı çağrısı, deneyim ve gözlemlerden yola çıkarak, bizi sınıfsal, kültürel, politik ve estetik farklılıkların şehirde büründüğü imgelere bakmaya davet ediyor.

TÜMÜNE BAK
Dönüşen Şehir Diyarbakır
Geçmiş

GEÇMİŞ

DÖNÜŞEN ŞEHİR DİYARBAKIR

Hevsel Bahçeleri’nden Dünya Kavşağı’na İki Günlük Yürüyüş Rotası. Bu rota, Hatırlamak ve Anlatmak için Şehre BAK programı kapsamında 2019 Mart-Mayıs aylarında Diyarbakır ve İzmir’den on katılımcı ile Serkan Taycan yürütücülüğünde Diyarbakır’da gerçekleşen bir kolektif üretim atölyesi sonucunda üretildi.

TÜMÜNE BAK
Dönüşen Şehir
Geçmiş

GEÇMİŞ

DÖNÜŞEN ŞEHİR

Dönüşüm, dünyanın en olağan ve olağan dışı hallerinin sebebi. Şehirlerimiz dönüşüyor, biz dönüşüyoruz. Dönüşen şehrin görüntüsünü kazıdığımızda altından bugünkü tarihimizin, şehirlerimizin tarihinin parçası olan kişisel ve kolektif hikâyeler çıkıyor.

TÜMÜNE BAK
Ben Kimim?
Geçmiş

GEÇMİŞ

BEN KİMİM?

Önüm arkam sağım solum - kendim. Peki ben kimim?

TÜMÜNE BAK