Pisidia yöresinin önemli yerleşim merkezlerinden birisi olan Isparta’nın tarih öncesi dönemlere kadar ulaştığı bilinmektedir. Göller bölgesinin önemli bir kenti olan Isparta, tarihsel, arkeolojik ve kültürel değerler açısından zengin bir potansiyele sahiptir. Isparta kenti, kiliseler, camiler, hanlar, dükkânlar, geleneksel konutlar ve çok sayıda sivil mimarlık yapılarından oluşan tarihi dokusuyla, özgün niteliklerini halen korurken son yıllardaki gerek nüfus artışı, gerekse tarihi dokunun konum itibariyle kent merkezine çok yakın olmasından dolayı geleneksel doku günden güne yok olma tehlikesi ve yeni lüks konutların tarihi eski olan mahallerde konumlanışı ile düzensiz ve kimliksiz olan yeni bir yaşam sunulmaktadır. Bu yaşamda aynı mahallenin farklı hikâyesine bezenmiş bir kentin dönüşümü olarak Isparta, Gülistan ve Çelebiler Mahallelerinin fotoğraflarıyla çalışmaya ışık tutmaktadır.

AYNI MAHALLE FARKLI HİKÂYE: ISPARTA KENTİNİN DÖNÜŞÜMÜ
Isparta, 2019

Pisidia yöresinin önemli yerleşim merkezlerinden birisi olan Isparta’nın tarih öncesi dönemlere kadar ulaştığı bilinmektedir. Göller bölgesinin önemli bir kenti olan Isparta, tarihsel, arkeolojik ve kültürel değerler açısından zengin bir potansiyele sahiptir. Isparta kenti, kiliseler, camiler, hanlar, dükkânlar, geleneksel konutlar ve çok sayıda sivil mimarlık yapılarından oluşan tarihi dokusuyla, özgün niteliklerini halen korurken son yıllardaki gerek nüfus artışı, gerekse tarihi dokunun konum itibariyle kent merkezine çok yakın olmasından dolayı geleneksel doku günden güne yok olma tehlikesi ve yeni lüks konutların tarihi eski olan mahallerde konumlanışı ile düzensiz ve kimliksiz olan yeni bir yaşam sunulmaktadır. Bu yaşamda aynı mahallenin farklı hikâyesine bezenmiş bir kentin dönüşümü olarak Isparta, Gülistan ve Çelebiler Mahallelerinin fotoğraflarıyla çalışmaya ışık tutmaktadır.

#kent #kentseldönüşüm #ıspartatarihievleri #gülistanmahallesi #çelebilermahallesi #tarih #mekan #sokak
ÇAĞRI Aynısının Farklısı
YIL 2019
TÜR Fotoğraf
ADET 8
KONUM Isparta
ŞEHİR Isparta
ÜLKE Türkiye
  • ONUR UZER
    Isparta

    Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyoloji Lisans-Yüksek Lisans, Siyaset ve Kamu Yönetimi Kentsel Dönüşüm Doktora, sokak fotoğrafçılığı, kent ruhuna dokunmak, kentsel çalışmalar yapmak, sosyologca haller.


    [email protected]